Sistem Entegrasyonu
İş ortaklarımızın iş sorunlarını benzersiz bir şekilde çözmek için en uygun çözümleri tanımlamalarını, geliştirmelerini ve uygulamalarını ekibimiz ile sağlamaktayız.

WebMethods, Tibco ve Weblogic gibi ara katman yazılımlarında kapsamlı deneyimlerimizden yararlanarak iş ortaklarımıza birçok eski uygulama gibi kurumsal uygulamalarda iş entegrasyonu ve SOA tabanlı platform çözümleri sunmaktayız.

Technologies For Next Generations